1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 20 dni roboczych niezależnie od ilości zakupionych Produktów. Przy Produktach personalizowanych i/lub wykonywanych na indywidualne zamówienie, i/lub według specyfikacji Klienta czas realizacji może zostać wydłużony o czym Klient zostanie powiadomiony.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpłaty ceny za Produkt przez Sprzedawcę (przelew tradycyjny) lub z momentem potwierdzenia zapłaty ceny otrzymanym przez sprzedawcę od operatora płatności (przelew elektroniczny lub karta płatnicza).
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby każde Zamówienie zostało zrealizowane i wysłane w jak najkrótszym terminie.
 5. Po upływie określonego wyżej terminu realizacji zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi. Termin wysyłki Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej, w tym DPD oraz UPS.
 7. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych Produktów. Kwotę należną do zapłaty przez Klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych Produktów /Usług i kosztu dostawy.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską.
 9. Możliwy jest także osobisty odbiór osobisty Produktów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 10. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.
 11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Produktu lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę Produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Produktu, w tym również transportu powrotnego.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu, lub faktury VAT.
Loading...